Nivells d’excel·lència a Espanya

A pesar de la major polaritat social i política existent al nostre país, l’educació espanyola ha aconseguit cotes notables en aspectes educatius com l’equitat, la gran provisió d’educació infantil, la integració escolar, l’educació intercultural, i s’ha revelat particularment excel·lent en els processos educatius desenrotllats en la xarxa de centres que conformen la denominada acció educativa d’Espanya en l’exterior, la qual exercix amb l’emblemàtic institut de Cervantes a Madrid.

El modelo directivo escolar ha sido errático durante décadas, sin preparación específica ni estatus profesional. La cultura directiva escolar de agota en el corto plazo, incapaz para gestionar el medio-largo plazo por el intervencionismo político.

Situació a Catalunya

El modelo directivo escolar ha sido errático durante décadas, sin preparación específica ni estatus profesional. La cultura directiva escolar de agota en el corto plazo, incapaz para gestionar el medio-largo plazo por el intervencionismo político.

.
Close Menu