Per una
Educació Lliure

Per una educació lliure per a tots i per a totes

Els països que més han avançat a Amèrica del sud han demostrat que la clau d’accés al desenvolupament és l’educació, per la seua enorme capacitat per a promoure el creixement i l’estabilitat política en ajudar a superar diferències socials, culturals i de privilegi, i assegurar una major igualtat d’oportunitats. Educar a les xiquetes i integrar-les en la força laboral, per exemple, és especialment important per a fer fallida el cercle viciós de la pobresa. Uns dels principals països és el Brasil. Molts estudis al voltant del món, mostren que els baixos rendiments del sistema educatiu són un dels indicadors estadístics més fiables sobre el potencial de violència en un país.

0
Milions de nens al món no estaven inscrits a l'escola

 

La inscripció escolar en aquestes regions reflecteix el seu rendiment econòmic. La major proporció de pobres al món viu en:

Close Menu